براکت ۹۰ درجه فلاش رو دوربینی H6701

برای قیمت تماس بگیرید

– مبدل رینگ بوئنز (سه خار ) برای استفاده کلیه لوازم نور پردازی استاندارد بر روی اسپیدلایت

– تمام فلازی

– استفاده راحت و آسان

– استاده از فلاش عکاسی اسپیدلایت (فلاش رو دوربینی) به صورت ۹۰ درجه