خرطومی بزرگ TRIOPO

برای قیمت تماس بگیرید

جهت متمرکز کردن نور فلاش های هد بزرگ

اسنوت ها از شکل‌دهنده‌های نوری به حساب می‌آیند که پوشش داخلی مشکی رنگ دارند و نور را تا حد زیادی متمرکز می‌کنند، از اسنوت ها بطور کلی برای تابش نور به موها، اجسام در عکاسی صنعتی و تبیلیغاتی و روشن کردن پس‌زمینه استفاده میشود، خاصیت نور پردازی با اسنوت ها در متمرکز کردن نور بصورت دایره ای بر روی سوژه و جلوگیری از پراکندگی نور و کمک به افزایش کنتراست می‌باشد