سافت لایت ۴۰ سانتی متری

برای قیمت تماس بگیرید

جهت نورپردازی برای عکسهای پرتره چهره با سه حالت نورپردازی

– قطر: ۴۵ سانتی متر