سه پایه Fotomax FM-508B

برای قیمت تماس بگیرید

 

تحمل وزن ۷کیلو گرم

کمترین ارتفاع۸۲CM

بلندترین ارتفاع۱۹۴cm

دارای هدهیدرولیک نرم بدون نیک