شولدر DSLR support rig

برای قیمت تماس بگیرید

-دارای فالوفوکس مکانیکی

– دارای میله کمکی فالوفوکوس جهت دسترسی راحتترfollow focus whip