شیدرTRIOPOبه همراه ۴فیلتررنگی

برای قیمت تماس بگیرید

شیدرها سایبان هایی هستند متشکل از چهار تیغه به منظور قرار گیری در چهار سمت سر فلاش که باز و بسته شدن آنها بنا به دلخواه و عملکرد کاربر باعث هدایت نور به سمت سوژه می شود شایان ذکر است این شیدر دارای فیلتر رنگی به همراه زنبوری (هانی کامب) می باشد

دارای: ۴عددفیلتر رنگی – ۱عدد زنبوری