پایه نصب سقفی ویدئو پروژکتور ۶۵-۴۳

برای قیمت تماس بگیرید

محل نصب کردن ویدئو پروژکتور به دو صورت قرارگیری در سقف و یا قرارگیری برروی مکانی مانند میز است. آن دسته از ویدئو پروژکتورهایی که روی سقف نصب می شوند از پایه ی سقفی مخصوصی استفاده می کنند. پایه سقفی ویدئو پروژکتور در دو مدل ثابت و برقی و در اندازه های ۶۳-۴۳ ،۱۰۰-۶۵ و ۱۸۰-۱۰۰ موجود می باشد.
پایه نصب دیتاپروژکتور (سقفی ۴۳-۶۵)