چشمی اپتیکال Swivi S5 Foldable Viewfinder

برای قیمت تماس بگیرید


-قایلیت نصب روی دوربین های کانن. نیکن و سونی سری الفا۷

-نصبی بسیار راحت

-این ویفایندر ابزاری بسیار ککاربردی میباشد

-دارای عدسی اپتیکالی ۳X که متناسب با چشم کاربر قابل تنظیم میباشد

-از مزایایه این چشمی داشتن اینه پیرسکپی میباشد که به کاربر توانایی دید عمودی همانند دوربین های LUBITEL میدهد

-و همچنین استفاده دید مستقیم می دهد