کابلHDMI to Micro HDMI

برای قیمت تماس بگیرید

-کابل ۳متری HDMI to Micro HDMI

-جهت دوربینهای DSLRبرندهایPanasonic &Sony